Jesteś tutaj
Główna > O Piewcach

Czym zajmują się Piewcy Teiny?

Od rozpoczęcia działalności pomagamy początkującym w ich drodze do poznania tajemnic herbaty. Piewcy istnieją dla Was! Byście mogli poznać ogromne spektrum form w jakich występuje herbata. Macie pytania związane z nią? Piszcie do nas na kontakt@piewcyteiny.pl lub na naszym Facebooku, pomożemy!

Herbata to jedna z naszych pasji, a że Ania nigdy nie umiała usiedzieć na miejscu i zawsze aktywnie rozwija swoje pasje to Piewcy Teiny cały czas się rozwijają i zapraszają do kolejnych inicjatyw. No i oczywiście codziennie zaparzamy! Można to podejrzeć na naszym Instagramie!

 

 

Współpraca

Aktywnie promujemy kulturę herbacianą w Polsce, informujemy o bieżących wydarzeniach związanych z tematyką w kraju i na świecie oraz integrujemy środowisko pasjonatów herbaty.

Nasze działania to między innymi:

  • prowadzimy warsztaty i prelekcje na temat herbaty,
  • piszemy teksty informacyjne na temat herbaty,
  • fotografujemy herbatę,
  • organizujemy wydarzenia o tematyce herbacianej,
  • organizujemy wydarzenia online o tematyce herbacianej,
  • prowadzimy spotkania herbaciane.

Jeśli chcesz z nami współpracować to napisz na kontakt@piewcyteiny.pl. Prowadzimy zarówno działalność komercyjną jak i aktywności w ramach wolontariatu przy projektach społecznych.

Historia

Piewcy Teiny „urodzili” się w ramach zakładu w październiku 2012 roku pomiędzy Anią i Krzysztofem, herbaciarą i kawoszem. Teiniści zakład wygrali i kawosz wędrował w koszulce promującej herbatę.

Jednak Piewcy Teiny, jako projekt, nie zakończyli się wtedy. Postanowiliśmy rozwijać ich dalej. W 2014 roku aktywność Piewców poszerzyła się o warsztaty i prelekcje czajowe. W 2015 roku założono stronę internetową i rozpoczęliśmy pisanie o herbacie na blogu. Także w 2015 roku, w październiku, koordynowaliśmy pierwszy poznański Festiwal Herbaty Zaparzaj!, organizowany przy współpracy z innymi herbacianymi projektami oraz Kwietną.

W ciągu 2016 roku współorganizowaliśmy spotkania herbaciane w Szczecinie, prowadziliśmy trzykrotnie prelekcję na Nipponie (Kolory herbaty, Japońskie herbaty, Herbata matcha dla początkujących). W maju 2016 roku wsparliśmy organizacyjnie Tea Masters Cup Poland 2016 jako moderator wydarzenia. W listopadzie 2016 roku dołączyli do zespołu Olga i Maciej. 

Piewcy Teiny i Zielona i Czarna na Jasnych Błoniach w Szczecinie

Anna Brożyna

Teksty, fotografia, warsztaty, prelekcje, www

Ania gromadzi wiedzę o czaju w ramach projektu Piewcy Teiny. Prowadzi prelekcje i warsztaty herbaciane, zwykłe i wirtualne spotkania z herbatą, organizuje Poznański Festiwal Herbaty Zaparzaj! i wspiera inne inicjatywy branżowe. Mimo wielu lat na ścieżce herbaty zawsze stara się pamiętać o początkach, o osobach zaczynających swoją przygodę z tym napojem.

Zawodowo tworzy strony i aplikacje internetowe w Szczecinie. Pasjonuje się fantastyką, przez wiele koordynowała największy w Polsce Festiwal Fantastyki Pyrkon. Teraz doświadczenie organizacyjne z imprez fantastycznych przelewa na wydarzenia herbaciane.

Uwielbia parzyć herbatę dla innych. Kocha przygotowywać ją w szkle i obserwować jak tańczą liście herbaty. Często się uśmiecha, spędza czas oglądając piękne zdjęcia i cieszy małymi rzeczami. 

Magdalena Idzik

Korekta

Absol­wentka kul­tu­ro­znaw­stwa, która od zawsze inte­re­so­wała się wie­loma rze­czami naraz. Kocha podróże, zarówno po Pol­sce, jak i w bliż­sze oraz dal­sze zakątki świata. Ceni przy tym pozna­wa­nie nowych sma­ków kuli­nar­nych. Jest także fanką fan­ta­styki, przede wszyst­kim tej książ­ko­wej i fil­mo­wej. Bez­kry­tycz­nie zako­chana w musi­ca­lach. Przez kilka lat była jed­nym z orga­ni­za­to­rów Festi­walu Fan­ta­styki Pyr­kon.  Lubi rów­nież spo­kojne wie­czory przy książce z dobrą her­batą.

Pil­nuje, by Naczelna Piew­czyni nie zapo­mniała o począt­ku­ją­cych her­ba­cia­rzach i spro­wa­dza ją na zie­mię, gdy zaczyna o her­ba­cie opo­wia­dać już w spo­sób nie­zro­zu­miały (zarówno jeśli cho­dzi o popraw­ność języ­kową, jak i sto­pień skom­pli­ko­wa­nia).

Pro­wa­dzi blog o swo­ich zain­te­re­so­wa­niach: Madziowy Chaos

Top

Kontynuując przeglądanie Piewców Teiny zgadzasz się na używanie ciasteczek. Bo kto nie lubi ciasteczek do herbaty? Więcej informacji

Ciasteczką są włączone by umożliwić Ci najlepsze doświadczenie podczas przeglądania strony. Jeśli nie zmienisz swoich ustawień lub klikniesz akceptację poniżej to zgadzasz się na ciasteczka.

Zamknij