Jesteś tutaj
Główna > O Piewcach

Czym zajmują się Piewcy Teiny?

Od rozpoczęcia działalności pomagamy początkującym w ich drodze do poznania tajemnic herbaty. Piewcy istnieją dla Was! Byście mogli poznać ogromne spektrum form w jakich występuje herbata. Macie pytania związane z nią? Piszcie do nas na kontakt@piewcyteiny.pl lub na naszym Facebooku, pomożemy!

Herbata to jedna z naszych pasji, a że Ania nigdy nie umiała usiedzieć na miejscu i zawsze aktywnie rozwija swoje pasje to Piewcy Teiny cały czas się rozwijają i zapraszają do kolejnych inicjatyw. No i oczywiście codziennie zaparzamy! Można to podejrzeć na naszym Instagramie!

 

 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Współpraca

Aktywnie promujemy kulturę herbacianą w Polsce, informujemy o bieżących wydarzeniach związanych z tematyką w kraju i na świecie oraz integrujemy środowisko pasjonatów herbaty.

Nasze działania to między innymi:

  • prowadzimy warsztaty i prelekcje na temat herbaty,
  • piszemy teksty informacyjne na temat herbaty,
  • fotografujemy herbatę,
  • organizujemy wydarzenia o tematyce herbacianej,
  • organizujemy wydarzenia online o tematyce herbacianej,
  • prowadzimy spotkania herbaciane.

Jeśli chcesz z nami współpracować to napisz na kontakt@piewcyteiny.pl. Prowadzimy zarówno działalność komercyjną jak i aktywności w ramach wolontariatu przy projektach społecznych.

Historia

Piewcy Teiny „urodzili” się w ramach zakładu w październiku 2012 roku pomiędzy Anią i Krzysztofem, herbaciarą i kawoszem. Teiniści zakład wygrali i kawosz wędrował w koszulce promującej herbatę.

Jednak Piewcy Teiny, jako projekt, nie zakończyli się wtedy. Postanowiliśmy rozwijać ich dalej. W 2014 roku aktywność Piewców poszerzyła się o warsztaty i prelekcje czajowe. W 2015 roku założono stronę internetową i rozpoczęliśmy pisanie o herbacie na blogu. Także w 2015 roku, w październiku, koordynowaliśmy pierwszy poznański Festiwal Herbaty Zaparzaj!, organizowany przy współpracy z innymi herbacianymi projektami oraz Kwietną.

W ciągu 2016 roku współorganizowaliśmy spotkania herbaciane w Szczecinie, prowadziliśmy trzykrotnie prelekcję na Nipponie (Kolory herbaty, Japońskie herbaty, Herbata matcha dla początkujących). W maju 2016 roku wsparliśmy organizacyjnie Tea Masters Cup Poland 2016 jako moderator wydarzenia. W listopadzie 2016 roku dołączyli do zespołu Olga i Maciej. 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Piewcy Teiny i Zielona i Czarna na Jasnych Błoniach w Szczecinie

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Anna Brożyna

Teksty, fotografia, warsztaty, prelekcje, www

Ania gromadzi wiedzę o czaju w ramach projektu Piewcy Teiny. Prowadzi prelekcje i warsztaty herbaciane, zwykłe i wirtualne spotkania z herbatą, organizuje Poznański Festiwal Herbaty Zaparzaj! i wspiera inne inicjatywy branżowe. Mimo wielu lat na ścieżce herbaty zawsze stara się pamiętać o początkach, o osobach zaczynających swoją przygodę z tym napojem.

Zawodowo tworzy strony i aplikacje internetowe w Szczecinie. Pasjonuje się fantastyką, przez wiele koordynowała największy w Polsce Festiwal Fantastyki Pyrkon. Teraz doświadczenie organizacyjne z imprez fantastycznych przelewa na wydarzenia herbaciane.

Uwielbia parzyć herbatę dla innych. Kocha przygotowywać ją w szkle i obserwować jak tańczą liście herbaty. Często się uśmiecha, spędza czas oglądając piękne zdjęcia i cieszy małymi rzeczami. 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Magdalena Idzik

Korekta

Absol­wentka kul­tu­ro­znaw­stwa, która od zawsze inte­re­so­wała się wie­loma rze­czami naraz. Kocha podróże, zarówno po Pol­sce, jak i w bliż­sze oraz dal­sze zakątki świata. Ceni przy tym pozna­wa­nie nowych sma­ków kuli­nar­nych. Jest także fanką fan­ta­styki, przede wszyst­kim tej książ­ko­wej i fil­mo­wej. Bez­kry­tycz­nie zako­chana w musi­ca­lach. Przez kilka lat była jed­nym z orga­ni­za­to­rów Festi­walu Fan­ta­styki Pyr­kon.  Lubi rów­nież spo­kojne wie­czory przy książce z dobrą her­batą.

Pil­nuje, by Naczelna Piew­czyni nie zapo­mniała o począt­ku­ją­cych her­ba­cia­rzach i spro­wa­dza ją na zie­mię, gdy zaczyna o her­ba­cie opo­wia­dać już w spo­sób nie­zro­zu­miały (zarówno jeśli cho­dzi o popraw­ność języ­kową, jak i sto­pień skom­pli­ko­wa­nia).

Pro­wa­dzi blog o swo­ich zain­te­re­so­wa­niach: Madziowy Chaos

Top