O Piewcach

O Piewcach

Czym zajmują się Piewcy Teiny?

Od rozpoczęcia działalności pomagam początkującym w ich drodze do poznania tajemnic herbaty. Piewcy istnieją dla Ciebie! Abyś mógł poznać ogromne spektrum form w jakich występuje herbata. Masz pytania związane z nią? Pisze do mnie na kontakt@piewcyteiny.pl lub na Facebooku!

Herbata to jedna z moich pasji, a że nigdy nie umiałam usiedzieć na miejscu i zawsze aktywnie rozwijam swoje pasje to Piewcy Teiny cały czas się zmieniają i zapraszają do kolejnych inicjatyw. No i oczywiście codziennie zaparzam czaj! Można to podejrzeć na Instagramie!

Współpraca

Aktywnie promuję kulturę herbacianą w Polsce, informuję o bieżących wydarzeniach związanych z tematyką w kraju i na świecie oraz z gronem herbaciarzy integrujemy środowisko pasjonatów herbaty.

Moje działania to między innymi:

  • prowadzenie warsztatów i prelekcje na temat herbaty,
  • pisanie tekstów informacyjnych na temat herbaty,
  • fotografowanie herbaty,
  • organizacja wydarzeń o tematyce herbacianej,
  • organizacja wydarzeń online o tematyce herbacianej,
  • prowadzenie spotkań herbacianych.

Jeśli chcesz współpracować to napisz na kontakt@piewcyteiny.pl. Prowadzę zarówno działalność komercyjną jak i aktywności w ramach wolontariatu przy projektach społecznych.

Historia

Piewcy Teiny „urodzili” się w ramach zakładu w październiku 2012 roku pomiędzy mną i Krzysztofem, herbaciarą i kawoszem. Teiniści zakład wygrali i kawosz wędrował w koszulce promującej herbatę.

Jednak Piewcy Teiny, jako projekt, nie zakończyli się wtedy. Postanowiliśmy rozwijać ich dalej. W 2014 roku aktywność Piewców poszerzyła się o warsztaty i prelekcje czajowe. W 2015 roku założono stronę internetową i rozpoczęliśmy pisanie o herbacie na blogu. Także w 2015 roku, w październiku, koordynowaliśmy pierwszy poznański Festiwal Herbaty Zaparzaj!, organizowany przy współpracy z innymi herbacianymi projektami oraz Kwietną.

W ciągu 2016 roku współorganizowałam spotkania herbaciane w Szczecinie, prowadziłam trzykrotnie prelekcję na Nipponie (Kolory herbaty, Japońskie herbaty, Herbata matcha dla początkujących). W maju 2016 roku wsparłam organizacyjnie Tea Masters Cup Poland 2016 jako konferansjer wydarzenia. 

fot. Julia Chanturiya

W lipcu 2016 roku wybrałam się na Święto Herbaty, gdzie przeprowadziłam program w formie panelu dyskusyjnych.

We wrześniu 2016 roku byłam koordynatorem drugiej edycji Festiwalu Herbaty Zaparzaj! w Poznaniu, tym razem w Ogrodzie Botanicznym. W listopadzie 2016 roku dołączyli do zespołu Olga i Maciej. Wpisy Olgi znajdziecie na Piewcach. Niestety czas nie pozwolił na aktywność dłużej przy Piewcach i po krótkim czasie zostałam znów ja i Magda.

fot. Agata Ożarowska-Nowicka

Rok 2016 zakończyłam przygotowując herbaciany kalendarz adwentowy z różnymi herbatami sypanymi pod logiem CzajGeeka oraz odwiedzając Tydzień Herbaty organizowany w Onggi.

Piewcy Teiny i Zielona i Czarna spotkali się na Jasnych Błoniach w Szczecinie na herbatę

2017 roku zaopatrzyłam się w zestaw kiperski i przetestowałam świeże Darjeelingi i odwiedziłam kołobrzeski festiwal kawy. Parzyłam dużo herbaty, w domu i w terenie, sama i z herbacianymi znajomymi, biegałam, ćwiczyłam, odwiedziłam Dublin i tamtejsze herbaciarnie.

W lipcu 2017 ponownie wybrałam się na południe Polski do Cieszyna na Święto Herbaty, jeszcze raz organizując punkty programu.

W tym czasie zaczęłam też częściej bywać w Warszawie i przy okazji zwiedzać tamtejsze herbaciarnie.

We wrześniu 2017 odbył się koordynowany przeze mnie Zaparzaj! w Poznaniu, organizowany przy współpracy z genialnymi herbaciarzami z całego kraju i nie tylko.

fot. Hanna Milewska

Rok 2018 zaczął się prezentacjami herbacianych akcesoriów podczas Pałacowego Uniwersytetu Fantastycznego w lutym.

Na blogu wówczas było dość cicho niestety, wena do pisania i fotografii gdzieś przepadła. Żył tylko Instagram Piewców i spotkania. Spotkania! Pojawiły się herbaciane spotkania w Szczecinie!

Ponownie we wrześniu 2018 roku koordynowałam Zaparzaj! w Poznaniu z herbaciarzami z różnych kawałków Polski.

Pod koniec września opowiedziałam też ponownie o kolorach herbaty podczas prezentacji w bibliotece w Szczecinie

W listopadzie 2018 wybrałam się do Berlina na Berlin Tea Festival. Bardzo ciekawe doświadczenie zaobserwować jak duże jest zainteresowanie herbatą sypaną za naszą zachodnią granicą! WOW! Pożegnaliśmy się też z herbaciarnią Nannuoshan, którą z końcem tego roku zamknięto w Berlinie.

Grudzień 2018 roku był intensywny. Na początku pomagałam i prezentowałam herbaciane podstawy podczas szczecińskiego Baltic Caffeine Festival, a następnie ruszyłam na dzień herbaty podczas poznańskiego Festiwalu Ceramiki i Herbaty Czarka, gdzie porównywałam różne herbaty zielone i opowiadałam herbaciane legendy.

fot. One Cup of Tea

Anna Brożyna

Teksty, fotografia, warsztaty, prelekcje, www

Ania gromadzi wiedzę o czaju w ramach projektu Piewcy Teiny. Prowadzi prelekcje i warsztaty herbaciane, zwykłe i wirtualne spotkania z herbatą, organizuje Poznański Festiwal Herbaty Zaparzaj! i wspiera inne inicjatywy branżowe. Mimo wielu lat na ścieżce herbaty zawsze stara się pamiętać o początkach, o osobach zaczynających swoją przygodę z tym napojem.

Zawodowo tworzy strony i aplikacje internetowe w Szczecinie. Pasjonuje się fantastyką, przez wiele koordynowała największy w Polsce Festiwal Fantastyki Pyrkon. Teraz doświadczenie organizacyjne z imprez fantastycznych przelewa na wydarzenia herbaciane.

Uwielbia parzyć herbatę dla innych. Kocha przygotowywać ją w szkle i obserwować jak tańczą liście herbaty. Często się uśmiecha, spędza czas oglądając piękne zdjęcia i cieszy małymi rzeczami.

Magdalena Idzik

Korekta

Absol­wentka kul­tu­ro­znaw­stwa, która od zawsze inte­re­so­wała się wie­loma rze­czami naraz. Kocha podróże, zarówno po Pol­sce, jak i w bliż­sze oraz dal­sze zakątki świata. Ceni przy tym pozna­wa­nie nowych sma­ków kuli­nar­nych. Jest także fanką fan­ta­styki, przede wszyst­kim tej książ­ko­wej i fil­mo­wej. Bez­kry­tycz­nie zako­chana w musi­ca­lach. Przez kilka lat była jed­nym z orga­ni­za­to­rów Festi­walu Fan­ta­styki Pyr­kon.  Lubi rów­nież spo­kojne wie­czory przy książce z dobrą her­batą.

Pil­nuje, by Naczelna Piew­czyni nie zapo­mniała o począt­ku­ją­cych her­ba­cia­rzach i spro­wa­dza ją na zie­mię, gdy zaczyna o her­ba­cie opo­wia­dać już w spo­sób nie­zro­zu­miały (zarówno jeśli cho­dzi o popraw­ność języ­kową, jak i sto­pień skom­pli­ko­wa­nia).

Pro­wa­dzi blog o swo­ich zain­te­re­so­wa­niach: Madziowy Chaos

Powrót do góry